Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výstražná stávka 27. 11. 2023

Výstražná stávka 27. 11. 2023Milí rodiče,

protože nám není jedno, jak bude vypadat vzdělávání dětí v budoucnu, připojujeme se k jednodenní stávce zaměstnanců škol v celé republice.

Cítíme to jako morální povinnost k zabránění devastace školství v naší republice.

Nechceme:

*nižší platy pro naše paní kuchařky a uklízečky (které už jsou nyní na hranici minimální mzdy)

*přijít o asistenty pedagogů, kteří se starají o Vaše děti

*ohrozit vzdělávání dětí z důvodu snížení financí na pomůcky

Věříme, že se po této výstražné stávce škol a školských zařízení naše vláda rozhodne jinak.

                                                                                                              Kolektiv zaměstnanců MŠ Křižná

 

Důvody stávky

Vzdělávání nesmí být zdrojem škrtů a šetření!

 

·         Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy

·         Zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024

·         Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024

·         Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci

 

V rozpočtu školství na rok 2024 chybí 4,5 miliardy.

Ohroženo je 17 000 míst nepedagogů.

Pedagogové nebudou mít navýšení platu na 130% průměrné mzdy. 

…vlastně jen možná 113% průměrné mzdy, spíš ani to ne…

Peníze na přidání (cca 2500/ pedagoga) skončí v nenárokových složkách ne v tarifech

Vedení škol bude nuceno tyto nenárokové složky na zvýšení platů využít na dorovnání platů ostatních zaměstnanců škol.

Nepedagogičtí pracovníci mají přitom zoufale nízké platy. Často pod minimální mzdou.

Přitom jim a ostatním zaměstnancům škol bude ubráno 2 % z platu.

Je snaha MŠMT převést financování nepedagogických pracovníků na obce a zřizovatele.

Navrhují se úspory při financování tříd.

Od 1.9.2024 se má snížit PH max na třídu. Následkem úspor bude snížení nebo zrušení dělení tříd, skupin, omezení volitelných předmětů a ohrožení malotřídek.

Základní školy přijdou o šest procent proplacených hodin výuky, střední školy dokonce

 o 15 procent.

Změnou RVP se chystá redukce studijních a zejména učebních oborů z 283 na 40.

Nový neprověřený systém výuky učebních oborů se všeobecným základem s omezením odborné praxe ohrožuje kvalitu učňovského školství.

Prvních 14 dní nemocenské bude placeno z mzdových nákladů školy. (převedeno z ONIVu). Na krytí nemocenské ale nebyly přidané finance do mzdových nákladů.

Vyhláška FKSP se ruší – prý je moc složitá…

FKSP bude krácen z 2 % na 1 % a z něj ½ má odcházet do penzijních fondů.

Benefitem by zůstal jen příspěvek na stravu a snad dvě posezení s kolegy.

Radikální změny v koncepci školství se prosazují bez znalosti problematiky školství, souvislostí. Chybí odborníci s praxí výuky na MŠMT.

MŠMT nedostatečně komunikuje s odbornou veřejností.

Negativní a chaotické informace zhoršují klima na školách.

Na školách chybí 6000 učitelů.

Učitelský sbor v ČR je nejstarší v Evropě.

Klesá podíl financování vzdělávání na HDP z 4,8 % (průměr EU) dnes 4,3% výhled ke 3%

Plánované úspory sníží kvalitu vzdělávání a zhorší pracovní podmínky pracovníků škol.

 

 

Ing. Jaroslav Indrák

učitel SPŠS VM

předseda OROS Vsetín