Kategorie: Aktuality

Akce v měsíci KVĚTEN 2022

AKCE

· úterý 10.5. – včeličky půjdou do knihovny na program „Vědí draci o legraci“. Nutný brzký ranní příchod dětí do 7 hodin!!!

· úterý 10.5 - motýlci půjdou do knihovny na program „Vědí draci o legraci“.

· středa 11.5. – fotografování třídních kolektivů.

                        Připravte dětem pěkné oblečení :-)

· čtvrtek 12.5. – ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY a

                         „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

· pátek 13. 5.- sluníčka půjdou do knihovny na program „Vědí draci o legraci“. Nutný brzký ranní příchod dětí do 7 hodin!!!

· středa 18.5. – divadlo ve školce: „O veselé notičce“, cena 50Kč bude hrazena z třídního fondu.