Kategorie: Aktuality

Akce v měsíci září a říjnu 2020

* čtvrtek 24.9. – divadlo ve školce, představení „Houbařská pohádka“, cena 45Kč bude hrazena z třídního fondu

* pondělí 28.9. - státní svátek - MŠ UZAVŘENA

* pátek 2.10. – děti ze včeličkové třídy navštíví dopravní hřiště, budou potřebovat sportovní oblečení a obuv, batůžek s pitím a seřízenou helmu

* úterý 6.10. – akce „TAJEMSTVÍ ŠKOLKOVÉ ZAHRADY“

- OD 15 DO 18 HODIN

- určeno pro všechny děti a rodiče

- PROGRAM: lektorský program „Tajemství lesa“ v 15hod, výroba hmyzích domečků, určování stromů, frotáž přírodnin, pocitový chodníček, možnost využití průlezek na školní zahradě, přátelské setkávání a seznamování

- OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

- ORGANIZACE: rodiče si vyzvednou své děti ve třídě a přesunou se do školkové zahrady, po celou dobu akce jsou rodiče za své děti zodpovědní

* pátek 16.10. - děti ze sluníčkové třídy navštíví dopravní hřiště, budou potřebovat sportovní oblečení a obuv, batůžek s pitím a seřízenou helmu, příchod do MŠ nejpozději v 7hodin !!!

* pátek 16.10. - děti z motýlkové třídy navštíví dopravní hřiště, budou potřebovat sportovní oblečení a obuv, batůžek s pitím a seřízenou helmu, příchod do MŠ nejpozději v 7:30hod !!!

* pondělí 26.10. – návštěva KZ Valašské Meziříčí na představení „O princezně, Luciášovi a makových buchtách“, vstupné 50Kč bude hrazeno z třídního fondu

* středa 28.10. – státní svátek - MŠ UZAVŘENA

* čtvrtek a pátek 29. – 30.10. - PODZIMNÍ PRÁZDNINY v základních školách. Pokud budete chtít udělat prázdniny i školkovým dětem, prosíme o odhlášení u paní učitelek na třídách a stravy ve školní jídelně.