Kategorie: Aktuality

Co se děje ve školce :)

Navzdory situaci a opatřením je toho hodně!  smiley

Třídní kolektivy se již poznaly a skamarádily. Paní učitelky s rodiči průběžně konzultují případné potřeby a postupy. Např. co se týče logopedie, grafomotoriky, stravování dětí, chování, atd. Každá třída realizuje svůj třídní vzdělávací plán. Přesto, že jsme ochuzeni o aktivity mimo školu (např. divadlo, cvičení v SVČ Domeček, atd.), aktivity v rámci tříd jsou naplňovány a umožňují dětem klidnější a intenzivnější prožitky v rámci jim známého prostředí. Pro některé děti je totiž návštěva jiného prostředí a ve velikém počtu spíše zdrojem stresu a strachu z neznámého. Proto jsme moc rádi, že jsme si podzim užili plnými doušky v naší školce a na naší školkové zahradě.

Motýlci např. vyráběli z keramické hlíny jablíčka a ježky. Také zvládli dramatizaci pohádky „O veliké řepě“ a na školní zahradě pouštěli draka.

Ve sluníčkové třídě se děti učí spolupracovat, vytvářet společná díla, respektovat přání a projev kamarádů. Stejně jako u motýlků, i ve sluníčkách se hrálo divadlo: "O budce" (s maskami i zpěvem).

Včeličky mimo jiné realizovaly projektový den „Stavitel města“, který je v nabídce Malé technické univerzity. Děti pracovali jako stavitelé, kartografové i obchodníci s realitami. Pěkného podzimního dopoledne dále využili k přípravě hmyzích domečků na zahradě.

Aktivit je mnohem více a nadále bude. Pokud vše klapne, děti přijde do školky navštívit svatý Mikuláš angel devil a rádi bychom zašli do knihovny na lektorský program “Husa Líza a vánoční hvězda“. Vzhledem k situaci letos neproběhnou vánoční besídky s rodiči. Veškeré informace budou vždy vyvěšeny na dveřích každé třídy. Konzultace k zápisu do základních škol jsou naplánovány na leden 2021.