Kategorie: Aktuality

Docházka dětí do MŠ při epidemii

Vážení rodiče,

 

          dovoluji si Vás oslovit na základě stále se zhoršující situace.

Všichni prožíváme náročné období a více než kdykoli jindy je na místě být ohleduplný k ostatním lidem - dětem, rodičům, zaměstnancům mateřské školy. 

V současnosti KHS doporučuje neshromážďování velkého počtu osob. Čím menší počet dětí ve třídách bude, tím snížíme počet kontaktů a zmenšíme možnost přenosu nákazy. 

Žádáme Vás, abyste se vší odpovědností za zdraví dětí i personálu mateřské školy zvážili, zda je nezbytně nutné, přivádět dítě do koletivního zařízení, pokud máte možnost nechat dítě doma. Věříme, že společně a s rozvahou tuto dobu zvládneme. 

Sledujte prosím zdravotní stav svých dětí a při podezření kontaktujte svého lékaře a školu. 

 

                                                                                                        Jitka Pelcová

                                                                                                        ředitelka školy