Kategorie: Aktuality

Informace ke znovuotevření provozu a školní jídelny v MŠ Křižná od 12.4.2021

Informace ke znovuotevření provozu a školní jídelny v MŠ Křižná od 12.4.2021

 

Vážení rodiče,
informujeme Vás, že pondělí 12.4.2021 bude MŠ otevřena pro děti s povinnou předškolní docházkou.

Současně je povolen nástup dětí rodičů spadající pod vybraná povolání IZS. Tyto děti je nutné telefonicky přihlásit: 702 021 183. 

Mladší děti dle nařízení vlády nemají povolení k osobní přítomnosti v MŠ. 

Budou otevřeny 3 třídy po 15 dětech. Seznam jednotlivých tříd bude vyvěšen v pondělí ráno na nástěnce ve vestibulu školky. 

Po příchodu budou děti testovány rodiči za dozoru učitelky, při negativním výsledku budou přijaty do jednotlivých tříd. Testování dětí bude probíhat pravidelně- 2x týdně (pondělí, čtvrtek), přesné instrukce budou ve vestibulu MŠ na tabuli. 

Děti, které prodělaly Covid19 a donesou do MŠ potvrzení od lékaře, nebudou muset po dobu 3 měsíců od prvního dne nemoci být testovány (ochranná doba). 

Prosíme rodiče, aby přišli s časovou rezervou a současně přinesli do MŠ pracovní sešity a výrobky z distanční výuky.

Logopedie proběhne v pondělí v obvyklém čase (vezměte s sebou logopedické sešity).

Děti po dobu pobytu v MŠ nemusí mít roušky. 

Rodiče vstupují do MŠ pouze se zakrytými ústy ( respirátor FFP2, KN95) a zdržují se po nezbytně nutnou dobu k předání a vyzvednutí dětí. 

 

Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Jitka Pelcová, ředitelka