Kategorie: Aktuality

Informace pro rodiče před znovuotevřením MŠ 18.5.2020

Pravidla pro vstup a pobyt dětí (i rodičů) v mateřské škole.

OZNÁMENÍ RODIČŮM:

 

 • Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen podepsat písemné „Čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin. Počítejte prosím se zdržením, vytvořte si větší časovou rezervu.

 

 • Do mateřské školy je přijato dítě jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění rýma, kašel, zvýšená teplota, nebo horečka a to i samostatně, nejen v kombinaci! Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit (tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí). Při vstupu dítěte do třídy bude změřena bezdotykovým teploměrem teplota.

 

 • Do školky vede dítě pouze jeden dospělý, vždy se zakrytými ústy rouškou.

 

 • Rodič předá dítě paní učitelce vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo.

 

 • V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě (v co možná nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijet.

 

 • U dětí, které trpí alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve správě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu.

 

 • Vstup do tříd bude přes dětské umývárny, děti si před příchodem do třídy (za dopomoci personálu) pečlivě umyjí ruce.

 

 • Odpolední vyzvedávání dětí prosím zbytečně neprodlužujte a v co možná nejkratším čase z mateřské školy odejděte
 •  
 • VÝDEJ STRAVY:
 • Pouze do jednorázových obalů, zakoupených MŠ – platba při převzetí stravy 10,- Kč (dělená miska na hlavní chod a malá miska s víčkem na polévky).
 • Výdej stravy s sebou domů (pouze první den nepřítomnosti dítěte v MŠ).
 • Pokud dítě nebude přítomno v MŠ včas odhlašte ze stravování.
 • Zákaz vstupu do prostoru kuchyně – paní kuchařky Vám balíčky vydají na požádání (zavolejte vstupním telefonem – Vedoucí školní jídelny), strava Vám bude předána ve vestibulu MŠ.

 

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.

 

                                                 Jitka Pelcová, ředitelka MŠ