Kategorie: Aktuality

Informace pro rodiče předškolních dětí z Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín

V současnosti jsou všechna pracoviště KPPP uzavřena, pracovníci mají nařízenu práci z domova. V rámci ní jsou připraveni klientům poskytnout služby formou emailové komunikace. Vedoucí jednotlivých pracovišť jsou k dispozici na svých služebních telefonech. V případě potřeby je můžete kontaktovat v době od 8:00 do 13:00 hodin pro telefonické konzultace.

Požadované e-mailové kontakty odborných pracovníků, telefonické kontakty na vedoucí pracovišť a další informace spojené s aktuální mimořádnou situací jsou uvedeny na webových stránkách: https://www.poradnazl.cz/. Tyto informace jsou rovněž umístěny na dveřích všech pracovišť.

Aktuálně je pozastaveno příjímání nových žádostí s vyjímkou posouzení školní zralosti.