Kategorie: Aktuality

Pozvánka pro "PŘEDŠKOLÁKY" (děti, které odcházejí po prázdninách do základních škol)

                                          Vážení rodiče,

srdečně zveme Vašeho předškoláka na společné rouzloučení s MŠ.

                 Akce proběhne ve včeličkové třídě ve středu

                       10.6.2020 od 14:30 - 15:30 hodin.

 

Program: 

- Slavnostní projev ředitelky MŠ

- Společné focení (bude na webu MŠ ke stažení)

- Zpívání a hry

- Občerstvení

- Předání pamětních dárečků

- Předání dětí rodičům 

                Akce je pouze pro děti, bez přítomnosti rodičů.

                                     Těšíme se smiley

(Rodiče si v tuto dobu mohou uzavřít veškeré platby s vedoucí školní jídelny, vzít dětem domů výkresy, oblečení ze skříněk, třídní fondy...)