Kategorie: Aktuality

Pozvánka pro rodiče na webinář - "grafomotorika - Mámo, táto, vezmi tužku"

Pozor!! Změna termínu na: 10.1.2022 od 17:00 - 18:30 hodin

Pozor!! 
Změna termínu na: 10.1.2022 od 17:00 - 18:30 hodin.

Vážení rodiče,

realizační tým Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II Vás srdečně zve na on-line webinář, který povede Mgr. Lenka Bínová, která pracuje jako odborný pedagog a speciální pedagog psycholog v Pedagogicko - psychologické poradně Brno.  Zde se věnuje diagnostické a terapeutické práci, edukační a reedukační práci individuální i skupinové s dětmi se specifickými poruchami učení a chování a vedení dětí s ADHD/ADD a jejich rodičů. Spolupracuje s Centrem pro rodinu v Brně. Od roku 2002 se věnuje také lektorské činnosti.

TÉMA webináře:

"RODIČ V ROLI UČITELE V DOBĚ COVIDOVÉ, ANEB MÁMO, TÁTO, VEZMI TUŽKU" 

(rozvoj grafomotorických dovedností, příprava dítěte na psaní před nástupem do ZŠ a v první třídě ZŠ s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou).

 

ON-LINE WORKSHOP SE USKUTEČNÍ:

VE ČTVRTEK 2. PROSINCE 2021 od 17:00 do 18:30 hod.

 

Na workshop se můžete registrovat do středy 1. prosince 2021 na e-mailu: NemcovaLenka@seznam.cz

 

Všem registrovaným účastníkům bude nejpozději den před konáním workshopu zaslán na jejich e-mail odkaz pro připojení. Účast na workshopu je zdarma.

 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.