Kategorie: Aktuality

Prázdninový provoz 2015

Informace k prázdninovému provozu 2015

1/ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2015 v MŠ Křižná

bude v červenci v době 13. – 17.7.2015 a srpnu 3.8. – 21.8.2015.

Docházku v jednotlivých týdnech nám prosím vyznačte na vyvěšeném seznamu v šatně dětí do  29.5.2015.

Úplata se platí za jednotlivé týdny, dle nahlášené docházky a činí 125,-Kč / týden. Stravné dle počtu nahlášených obědů.

V případě odhlášení z prázdninového provozu se vrací pouze částka za stravu, ne za úplatu.

Děti, které nebudou o prázdninách do naší MŠ docházet vůbec, platí pouze tzv. udržovací poplatek, který činí 10,-Kč/měsíc.

2/ NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ   

Rodiče, kteří budou v době uzavření naší MŠ potřebovat umístit své dítě do jiné MŠ /viz.rozpis/, si ve své třídě vyzvednou ,,Přihlášku na prázdninový provoz do náhradní MŠ“. Po vyplnění od nás obdržíte ještě kopii ,,Evidenčního listu dítěte“ ,  ,,Potvrzení o povinném očkování“ a zapíšete se do Vámi zvolené náhradní MŠ.

Termín pro vyřízení Vašich žádostí do jiných MŠ je: 1. – 12.6.2015 

Na pozdější žádosti nemusí být brán zřetel!

Zároveň se platí  školné a stravné.