Kategorie: Aktuality

Uzavření Mateřské školy Křižná od 27.2. - 11.4.2021

PRODLOUŽENÍ uzavření MŠ do 11.4.

Milí rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Mateřská škola a školní jídelna bude tedy od 27.2.2021 - 11.4.2021 uzavřena.

Ošetřovné: rodiče sami žádají o ošetřovné (informace o ošetřovném např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu). Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení!!!

Vláda ČR usnesením č. 212 z 26. února 2021 vyhlásila povinnost krajů určit zařízení k vykonání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let pro vybrané skupiny zaměstnanců. Na odkazu níže najdete podrobnější informace, např. kontakty na uvedená zařízení, nebo  které skupiny zaměstnanců mají na toto hlídání nárok:

Nezbytnou péči o děti vybraných profesí zajistí ZŠ Vyhlídka a nově také MŠ Vyhlídka: Valašské Meziříčí (valasskemezirici.cz)

Děti s povinnou předškolní docházkou přecházejí na distanční formu vzdělávání. Tak jako při minulé uzavírce MŠ budou v sekci: "Distanční výuka" vždy na dobu jednoho týdne zadávány úkoly pro naše předškoláky.

Ke komunikaci s pedagogy slouží mailová adresa: mskriznapredskolaci@seznam.cz, kde můžete zaslat dotazy, ev. foto, jak se Vám zadané úkoly daří plnit :-). 

 

Za kolektiv MŠ Křižná

Jitka Pelcová, ředitelka MŠ