Kategorie: Aktuality

Zápis do MŠ pro školní rok 2020 - 2021

Aktuální informace - rozvolnění termínu zápisů 11.5. - 15.5.2020. Na základě Opatření MŠMT k k zápisům do mateřských škol č.j.: MŠMT-15657/2020-1 proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis do mateřské školy Valašské Meziříčí, Křižná 768, okres Vsetín, přípěvková organizace 

                                          proběhne od pondělí do pátku:

                                   od 11. května  - do 15. května 2020 

 

Způsob bezkontaktního podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy:

  1. do datové schránky: ia5deqz
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (není možné poslání prostého e-mailu) – reditelna@mskrizna.cz
  3. poštou: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 768, okres Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem: Janáčkova 768, 757 01 Valašské Meziříčí
  4. osobní podání, pouze v tom případě, že není možné využít bodu a, b, c.

Pro doložení rodného listu dítěte stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem spolu se žádostí o přijetí.

V souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, po těchto dětech ředitelka doklad o očkování nevyžaduje.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce postupuje takto:

  1. dodá MŠ od lékaře vyplněnou část Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy (pokud praktický lékař ordinuje),
  2. nebo prohlásí, že dítě je řádně očkováno (viz příloha) a doloží kopii očkovacího průkazu

Telefonicky - formou sms bude zákonnému zástupci po obdržení Žádosti o přijetí dítěte odeslána zpráva o přidělení registračního čísla přijaté žádosti.  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude oznámeno zveřejněním seznamu registračních čísel na hlavních dveřích do budovy mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy.

Žádost  a příloha - Čestné prohlášení k očkování je k vytištění k dispozici v sekci "KE STAŽENÍ". 

 

Srdečně zveme všechny rodiče a děti :)

 

Jitka Pelcová

ředitelka školy