Kategorie: Aktuality

Zápis do MŠ pro školní rok 2021 - 2022

BEZKONTAKTNĚ 11. - 14.5. 2021

Zápis do mateřské školy Valašské Meziříčí, Křižná 768, okres Vsetín, přípěvková organizace 

Podle aktuálních nařízení MŠMT bude zápis do mateřských škol probíhat BEZKONTAKTNÍM ZPŮSOBEM:                                 

Bezkontaktní podání Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy ve dnech 11.5. - 14.5. 2021

Zákonný zástupce vybere jednu z níže uvedených variant doručení Žádosti do MŠ:

  1. do datové schránky: ia5deqz
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (není možné poslání prostého e-mailu) – reditelna@mskrizna.cz
  3. poštou
  4. osobní podání po telefonické domluvě, pouze v tom případě, že není možné využít bodu a, b, c, vhozením do poštovní schránky 

Pro doložení rodného listu dítěte stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem spolu se žádostí o přijetí.

 V souladu s § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto neplatí pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, po těchto dětech ředitelka doklad o očkování nevyžaduje.

 Žádosti o přijetí dítěte bude přiděleno registarční číslo. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude oznámeno zveřejněním seznamu registračních čísel na hlavních dveřích do budovy mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy.

Žádost je k dispozici v sekci "KE STAŽENÍ". 

Kritéria k přijetí jsou k nahlédnutí v sekci "PRO RODIČE".

Srdečně zveme všechny rodiče a děti :)

Jitka Plecová

ředitelka mateřské školy