Kategorie: Aktuality

Zastupování ředitelky MŠ

Rada města Valašské Meziříčí svým usnesením pověřuje řízením mateřské školy Valašské Meziříčí, Křižná 768, okres Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Janáčkova 768, 755 01, Valašské Meziříčí, IČ: 47863773 zástupkyni statutárního orgánu po dobu nepřítomnosti ředitelky Marcely Randýskové paní Bc. Martinu Hadašovou s účinností od 1. listopadu 2016.