< návrat zpět

Koncepce MŠ

Koncepce mateřské školy zaměřená na ETICKOU VÝCHOVU je k nahlédnutí na vyžádání u ředitelky školy.

Co to znamená, když se řekne Etická výchova ?

Jde o kvalitní a náročnou výchovu postojů a názorů, rozvoj charakteru dítěte se zřetelem na jednotlivá vývojová období, pozitivní psychosociální vývoj dítěte, dle jeho schopností a možností, kultivováním jemné dětské duše ve vyrovnanou osobnost. Přestože si v ČR teprve hledá své místo, je jistě jednou z cest kultivace ducha a lásky našich dětí.

Cesta rozvoje sebedůvěry, etických zásad a vlastní identity dítěte je nejlepší přípravou pro náročné životní situace, k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci proti stresu. Uplatňování ETV v praxi je dlouhodobý, trvalý proces, který své plody přináší nenápadně a mnohem později. Nejdříve však zásady etické výchovy musí přijmout učitelka, aby je mohla předávat dál dětem. Rovněž provozní personál by měl principy ETV vnímat a přijmout.

 

Etickou výchovu lze rozvíjet pouze v pozitivním prostředí, s láskou a kladným přístupem k životu a lidem!

Poslání a hodnota mateřské školy

Cesta je orientovat mateřskou školu na rozvoj lidské stránky dítěte, schopnosti porozumět a dorozumět se, budování vztahů a rozvoj smyslovými prožitky.

K tomu nám pomáhá ETICKÁ výchova. Je to cesta naplněná lidským teplem, citem, vlastním příkladem, objevováním, pravidly, komunikací, přemýšlením nad souvislostmi. Směrování dítěte k myšlení srdcem, moudrosti a lidským hodnotám. Vytvářet podmínky ke kultivaci a přirozenému a smyslovému rozvoji dítěte pro život.

 

Jen si děti všimněte, co je krásy na světe, jen se děti rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete. Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek. Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí. Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“

Jan Čarek