< návrat zpět

Logopedie

Komunikace patří mezi základní lidské potřeby. Utváří vztahy mezi lidmi i k sobě samému. Čtení a psaní je základním pilířem pro jakékoliv další vědění. Učení se děje skrze jazyk, který dítě musí perfektně ovládat v mluvené podobě. Pokud to tak není, těžko se ho může naučit správně číst nebo psát. Co tedy zajistí dítěti perfektní ovládání mluvené řeči a hladký nástup do školy?

 

Kdy má dítě umět vyslovit jednotlivé hlásky?

To je jedna z nejčastějších rodičovských otázek, které slýchám. Každé dítě je originál, každé má jiné tempo vývoje a jiný jazykový cit a nadání.


Obecně se můžeme řídit následujícím přehledem:

1 rok - 2,5 roku: b, p, m, a, o, u, e, i, j, d, t, n, l

2,5 roku – 3,5 roku: au, ou, v, f, h, ch, k, g

3,5 roku – 4,5 roku: bě, pě, mě, vě, ď, ť, ň

4,5 roku – 5,5 roku: č, š, ž

5,5 roku – 6,5 roku: c, s, z, r, ř

 

Co může udělat rodič pro rozvoj komunikace dítěte?

·        Opakování slov

·        Popisování věcí a situací, obrázků v knihách

·        Používat krátká slova a věty

·        Zpívat

·        Číst pohádky

·        „ještě“ – podporovat dítě v mluvení

·        „výběr“ – např. „Chce jablko nebo banán“ – dítě je nuceno vyslovit, co si vybralo

·        „nedokončení“ – nedokončit větu a čekat, co dítě na to ….

·        Vytleskávat známá slova

Poradit se s paní učitelkami v mateřské škole, s pediatrem a popřípadě navštívit logopeda smiley