Partnerství a spolupráce

Partnerství – spolupráce a rozvíjení partnerství škol

Partnery v naší práci jsou především rodiče. Ti působí na dítě nejvíce, jsou prvními lidmi, se kterými se dítě setkává, jsou mu vzorem a přirozenou autoritou. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy.

Spolupráce se základní školou

Již několik let spolupracujeme  se Základní školou Valašské Meziříčí, Křižná,

 • říjen  
  • návštěva učitelek v 1. třídách – informace o adaptaci na školní docházku
 • listopad    
  • putování s ,,broučky“- společná podvečerní akce
 • leden       
  • účast učitelek ZŠ na schůzce v MŠ k zápisu do 1. tříd-prezentace ZŠ
  •  Den otevřených dveří na ZŠ pro děti z MŠ do 1. tříd
  • Dny pro předškoláky- možnost návštěvy dětí a rodičů do vyuč. hodin
  •  Zápis dětí do 1. tříd
 • duben
  • květen- ,,nultá školička“ pro nastávající prvňáky z naší MŠ
 • červen     -
  • návštěva pedagogů ZŠ a ukázka fyzikálních a chemických pokusů
  •  

 Další společné aktivity MŠ a ZŠ Křižná:

      -možnost využití tělocvičny nebo školního hřiště

Spolupráce s rodiči

Rozhovory o pokrocích a nedostatcích dítěte:           průběžně, při příchodu a odchodu dětí

Třídní schůzky                                                           1 x ročně, zápis ze schůzky

Účast na akcích školy                                                dle plánu, foto

Anonymní dotazník - zjištění názorů a přání             1 x za dva roky, vyhodnocení

Informace pro rodiče                                                 dle potřeby, nástěnka

Zhodnocení školní zralosti dětí, návrh na odklad školní docházky    1 x ročně (leden)

Spolupráce se zřizovatelem

Spolupráce probíhá prostřednictvím ředitelky základní školy.

Projednávání koncepčních záměrů, podmínek činnosti školy a dalších záležitostí se zřizovatelem. Předkládání návrhů na řešení zásadních problémů, které spadají do kompetence zřizovatele.

Kvalitní a včasné vypracování a odevzdávání materiálů vyžádaných zřizovatelem.

Spolupráce s veřejností

Vystoupení pro důchodce                                          1 x ročně

Vystoupení k vítání občánků                                      2 x ročně

Adventní vystoupení  /náměstí VM                             1 x ročně

Den v knihovně s p. knihovnicí                                  1 x ročně

Vystoupení na soutěži ,,Mateřinka“                          1x za 2 roky

 

 Dveře jsou nám také otevřeny v ,,Domečku „-středisku volného času- ve Valašském Meziříčí, kde docházíme za   účelem vzdělávání dětí v tzv: Zelené školičce , v keramické dílně, dopravním hřišti, apod.

 

Účastníme se výtvarných soutěží a výstav.

 

Kulturní zařízení Valašského Meziříčí navštěvujeme téměř každý měsíc, kde mají děti možnost   shlédnout divadelní představení, nebo koncert.

Rádi zveme do MŠ divadelníky, kteří zahrají dětem líbivé představení.

 

Velmi se nám zalíbila spolupráce s Policií ČR  (hlavně chlapcům) z Valašského Meziříčí a Bystřičky , kteří nám předvádí chytání pachatele cvičenými psy.