< návrat zpět

"Zralý předškolák"

Prototyp dostatečně zralého školáka       

 

Řeč

Dítě připraveno na školu by mělo mít dostatečnou slovní zásobu a mluvit čistě a srozumitelně.

Mělo by znát: své celé jméno, adresu, členy rodiny, dny v týdnu, roční období (případně i měsíce v roce), základní barvy, geometrické tvary, pojmenovat běžné zvířata, rostliny, části těla.

* budoucí školák by měl umět říct, jaké písmeno je na začátku slova, jaké na konci, případně i vytleskávat slabiky a hlásky.

Sociální zralost

* Dítě zralé do školy se nestydí navázat kontakt s jinými dětmi nebo dospělými.

* Umí se samo přezout, obléci, umýt, chodí na toaletu.

* Nedělá mu problém zůstat chvíli bez rodiče (některé školy to zkouší tak, že při zápisech děti od rodičů vezmou a nechají je samotné pracovat ve třídě).

* Při příchodu umí pozdravit, při stolování se nerozptyluje hraním nebo mluvením, umí si po sobě uklidit hračky a nemá problém hračky půjčit.

* Dokáže se soustředit na jednu činnost alespoň 20 minut a umí ji i dokončit. Umí rozeznat hru od povinnosti, umí spolupracovat.

* Dítě by nemělo mít problémy říct svá přání, případně starosti, které ho trápí.

Jemná motorika

Téměř hotový školák by měl umět správně držet psací potřeby, napodobit tvary písma, geometrické tvary, a nakreslit kompletní postavu člověka (s hlavou, krkem, rukama, nohama, a břichem).

* Měl by umět kreslit čáry, vlnovky, osmičky. Vybarvit obrázky, stříhat, modelovat, navlékat korálky.

Hrubá motorika

Dítě by nemělo mít problém ani s hrubou motorikou: umí skákat (i na jedné noze), běhat, přelézat, chytat a házet míč, skákat přes švihadlo, dělat kotrmelce.

Orientace

* Dítě připravené na vstup do školy umí říct, kde je vpravo, kde vlevo, a kde nahoře, dole, nad, pod, přes. Nezabloudí v místě svého bydliště, zná pravou a levou ruku.

* Umí se orientovat i v čase (dnes, včera, zítra, ráno, poledne, večer, bude, bylo). Rozezná základní barvy a geometrické tvary.

Počítání

* 6-leté dítě by mělo umět počítat do deseti, znát číslice od jedné do deseti a umět je přiřadit k počtu.

* Stejně by mělo umět přiřadit počet předmětů k číslu, rozluštit lehké matematické hádanky. Umí rozlišovat co je více, co méně, mnoho, málo, trochu.

Chce se učit

V neposlední řadě by se mělo dítě připravené na vstup do školy rádo učit: chce vědět víc, ptá se rodičů na jednotlivá písmena, zajímá se o základní počty. Má v zásobě neustálou palbu otázek typu: proč? Rádo dostává nové úkoly a řeší je, a vydrží je řešit až do konce? Pak je na školu připraveno. :-)