Školní akce

Přehled akcí MŠ

 • Podzim čaruje  - tvoření pro děti s rodiči 
 • Pochod broučků – večerní akce- pochod s lampiony, ohňostroj, rej broučků na zahradě MŠ
 • ,,Adventní zvonkování" -  besdíka a posezení s rodiči a dětmi u koled, společné tvoření drobného dárku
 • Týden radovánek – týden plný zábavy (výzdoba MŠ a tříd, soutěž ve zpěvu DO-RE-MI, divadlo, kouzelník, karneval, hledání pokladu...)
 • Oslava Dne dětí – výlet
 • Maturita předškoláků 
 • Škola v přírodě
 • Den rodin
 • Duhový týden
 • Námořnický týden
 • divadelní představení během roku dle nabídky

  Během roku navštěvujeme:

 • divadelní představení v zámku Žerotínů ve VM
 • Středisko volného času ,,Domeček“
 • Hvězdárna ve VM
 • Muzeum zámku Kinských VM
 • ZŠ Křižná VM
 • Hasičský sbor VM
 • Dětská knihovna VM
 • ZUŠ Alfréda Radoka VM
 • Dopravní hřiště VM

Mateřská škola zajišťuje:

 • bezplatnou logopedickou péči s logopedickou prevencí

​Nabízíme:

 • ozdravný pobyt v přírodě pro předškolní děti (termín - květen, červen)
 • vzdělávací semináře v MŠ pro rodiče dětí
 • tvořivé odpoledne pro rodiče a děti - keramika, pískování, aj.