< návrat zpět

Zápis na prázdninový provoz 2021

Prázdninový provoz mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2021.

Instrukce pro rodiče

Informace k prázdninovému provozu mateřských škol v červenci a srpnu 2021.

Milí rodiče,

v současné době využívám jednu z možností, jak Vám sdělit důležité informace – pomocí našich webových stránek.

Po dohodě všech ředitelek MŠ a zřizovatele jsme naplánovali náhradní prázdninový provoz pro děti z naší MŠ takto:

* 1.7. - 23.7. - MŠ Vyhlídka,  MŠ Bynina a MŠ Hrachovec

* 26.7. - 30.7.  - VŠECHNY MŠ UZAVŘENY

* 2.8.- 20.8.  - MŠ Křižná

* 23.8. - 31.8. - VŠECHNY MŠ UZAVŘENY

Věřím, že odpovědně zvážíte možnost využití provozu školek o prázdninách tak, abychom v této složité době vyhověli především pracujícím rodičům. Kapacita školek je omezena a je třeba vzít v úvahu, že školky nejsou o prázdninách otevřeny jen pro své kmenové děti, ale i pro děti z ostatních MŠ ve městě.

Všem Vám předem děkuji za rozvahu i pochopení smiley                                                                                                                                      Jitka Pelcová, ředitelka MŠ

Instrukce k podání žádosti:

  • Žádost k prázdninovému provozu si vyzvedněte v ředitelně MŠ Křižná po celý den 24.5.2021.
  • Vyplněnou žádost co nejdříve předejte třídním paním učitelkám.
  • Potvrzené žádosti vč. kopie lékařského potvrzení (z matriky MŠ) Vám budou zpětně vydány v ředitelně MŠ po celý den 28.5.2021. (bez razítka a podpisu ředitelky MŠ je žádost neplatná).
  • S vyplněnou a podepsanou žádostí zajděte pouze ve dnech 1.- 3.6.2021 (od 8:00 – 15:00 hod.) k zápisu do náhradní MŠ. 

           S sebou je třeba vzít:

           - vyplněnou žádost, podepsanou rodiči i ředitelkou MŠ

           - hotovost na zaplacení školného a stravného (cca 280,- Kč na týden v MŠ)  

                               

  Kolektiv Mateřské školy Křižná Vám přeje krásné prázdniny smiley