Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Valašské Meziříčí
Křižná 768, okres Vsetín
příspěvková organizace

Škola byla zřízena jako příspěvková organizace městem Valašské Meziříčí s účinností od 1. 7. 1993 s vymezením úkolů ve zřizovací listině.

Škola je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Krajským úřadem Zlínského kraje. Organizační řád školy napomáhá k realizaci činnosti školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí 1

Základní účel zřízení - Mateřská škola je předškolním zařízením, pro děti věkové kategorie 3–6 let s celodenní formou pobytu.

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Mateřská škola
 • Zařízení školního stravování – školní jídelna a výdejna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Valašské Meziříčí
  Janáčkova 768
  Valašské Meziříčí 757 01

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Valašské Meziříčí
  Janáčkova 768
  Valašské Meziříčí 757 01

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  6:00 – 16:00 hodin

 • 4.4 Telefonní čísla

  MŠ: +420 702 021 188
  Ředitelka: +420 702 021 183

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.mskrizna.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Valašské Meziříčí
  Janáčkova 768
  Valašské Meziříčí 757 01

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  reditelna@mskrizna.cz

  jidelna@mskrizna.cz

 • 4.8 Datová schránka

  ia5deqz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2601365952/2010

6. IČO

47863773

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelna@mskrizna.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): ia5deqz

Podání písemně na adresu sídla organizace

Mateřská škola Valašské Meziříčí
Janáčkova 768
Valašské Meziříčí 757 01

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Valašské Meziříčí poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.