Drobečková navigace

Úvod > O nás > Třída Včelek

Třída Včelek

Třídní učitelky

 • Bc. Martina Hadašová, učitelka 
 • Bc. Dana Kašparcová, učitelka
 • Jitka Hadašová, asistentka pedagoga

Telefon: +420 702 021 186

Zaměření třídy (děti ve věku 5 - 6, 7 let)

 • postupná a nenásilná adaptace dětí
 • vedení k samostatnosti v sebeobsluze
 • rozvoj jednoduchých pohybových dovedností
 • zpřesňování smyslového vnímání
 • podpora kamarádských vztahů
 • etická výchova
 • získávat základní povědomí o okolním světě
 • rozvoj tělesné zdatnosti a vytrvalosti
 • rozvíjení manipulačních schopností
 • rozvoj řeči, její gramatické správnosti a schopnosti souvislého vyjadřování
 • rozvoj poznávacích procesů a vůle
 • estetická výchova
 • integrace dětí

Snažíme se o to, aby:

 • se zde děti  cítily dobře a do mateřské školy se těšily
 • získaly nové poznatky a dovednosti
 • rozvíjely své schopnosti a nadání
 • si osvojily základy hodnot a podle nich se chovaly
 • si uvědomily svoji jedinečnost, ale i jedinečnost ostatních
 • byly samostatné v sebeobsluze, hygieně, při stolování
 • se uměly samostatně rozhodnout a za své rozhodnutí nést odpovědnost
 • uměly rozpoznat různá nebezpečí a správně na ně reagovat
 • na konci docházky do mateřské školy byly připraveny pro vstup do základní školy
 • byly vytvořeny klíčové kompetence pro úspěch v dalším životě 

Veškerými činnostmi směřujeme k dosažení klíčových kompetencí

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence činnostní a občanské